Cabins Lapland

Varaus- ja maksuehdot

Varaus- ja maksuehdot

Varauksen tekijän tulee olla varausta tehdessään täysi-ikäinen (18 vuotta täyttänyt).

Varausta ei voi tehdä suoraan netistä, vaan nettimökin kautta voi jättää yhteydenotto pyynnön tai soittaa myyjälle. Vahvistus varauksesta sovitaan asiakkaan ja myyjän välillä sähköpostilla tai puhelimitse. Myyjä päivittää varauksen Nettimökkiin viim. varausta seuraavien kahden arkipäivän aikana. Kun varaus on päivitetty Nettimökkiin, lähetetään siitä sähköposti asiakkaalle.

Varausmaksu ja loppumaksu lähetetään asiakkaalle sähköpostilla tai postitse samalla kun myyjä varaa mökin Nettimökistä. Asiakkaan tulee maksaa vähintään ennakkomaksu (1/3 osa mökin vuokrahinnasta) 14 päivän sisällä verkkopankissa, siitä kun varaus on päivitetty Nettimökkiin. Asiakas voi myös maksaa varauksen kokonaisuudessaan heti.

Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun (1/3 mökin vuokrahinnasta) eräpäivään mennessä tai ennakkomaksun ja loppusuorituksen yhdellä kertaa. Loppusuoritus maksetaan viimeistään kuukausi (1kk) ennen loman alkua.

Kaikki laskuun liittyvät huomautukset on ilmoitettava 14 vuorokauden sisällä laskun päiväyksestä. Lasku maksetaan SEPA-maksuna (IBAN-tilinumero ja pankin BIC-koodi) Viestikenttään tulee kirjoittaa vuokratun viikon numero.

Mikäli varauksen alkuun on 63 vuorokautta (9 viikkoa) tai enemmän, maksetaan summa kahdessa erässä. Ennakkomaksu erääntyy maksettavaksi viimeistään 14 vuorokauden kuluttua laskun päiväyksestä. Loppusuoritus erääntyy maksettavaksi 1kk ennen loman alkua.

Mikäli varauksen alkuun on 50–62 vuorokautta (7-9 viikkoa), maksetaan koko summa kerralla ja lasku on maksettava 6 viikkoa ennen loman alkua.

Mikäli varauksen alkuun on 28–49 vuorokautta (4-7 viikkoa), maksetaan koko summa kerralla ja lasku on maksettava viimeistään viikon kuluttua laskun päiväyksestä.

Mikäli varauksen alkuun on 27 vuorokautta tai vähemmän, maksetaan koko summa välittömästi samana päivänä.

Mikäli asiakas ei hoida maksuja ajallaan, myyjä voi peruuttaa varauksen ilman erillistä ilmoitusta.

Mökinhuoltaja yhteystiedot:

Ylläsjärven Rakennuspalvelu Oy

arkisin puh. 0400 693 336,

 

Omistajan yhteystiedot:

Katri Koskenniemi

puh. 0405418991,

 

Avainten luovutuksesta sovitaan vuokralaisen ja mökin huoltajan tai omistajan kanssa sähköpostilla tai puhelimella. Ajo-ohjeet mökille löytyvät tämän kirjeen lopusta.

Varauksen peruuttaminen ja muuttaminen

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti (kirjeellä osoitteeseen: Katri koskenniemi, Pikkutievantie 4, 95980 Ylläsjärvi tai sähköpostilla osoitteeseen katri.koskenniemi@yrp.fi. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut myyjälle. Toimistoajan (arkisin 8.30 – 16.30) ulkopuolella ilmoitettu peruutus katsotaan tapahtuneeksi seuraavana toimistopäivänä.

Jos asiakas peruuttaa varauksen, ei ennakkomaksua palauteta. Mikäli varaus peruutetaan myöhemmin kuin 28 vuorokautta ennen vuokrauksen alkua tai sen aikana, ei asiakkaan suorittamia maksuja palauteta lainkaan.

Sen estämättä, mitä edellä on määrätty, asiakkaalla on oikeus saada takaisin mökin vuokraajalle maksamansa summa lukuun ottamatta ennakkomaksua, jos asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa elävä henkilö sairastuu vakavasti, joutuu onnettomuuteen tai kuolee. Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä myyjälle ja asia on osoitettava myyjälle luotettavalla tavalla, esim. lääkärintodistuksella.

Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 48 tuntia ennen varausajankohdan alkua tai varauksen aikana ei asiakkaan suorittamaa maksua korvata.

Mikäli asiakas muuttaa varausta (lomakohdetta, loman ajankohtaa, lisäpalveluja tai henkilömäärää), on myyjällä oikeus periä tästä aiheutuvina muutoskuluina 20 euroa. Muutos on tehtävä viimeistään kuusi 1kk ennen varausajankohdan alkua. Tätä myöhemmin tehtyjä muutoksia pidetään aikaisemman varauksen peruutuksena ja uutena varauksena.

Myyjän oikeus peruuttaa varaus

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), myyjä voi peruuttaa varauksen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada myyjälle maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan. Jos varaus joudutaan keskeyttämään asiakkaan häiriökäyttäytymisen takia, niin maksuja ei palauteta.

Mikäli asiakas ei hoida maksuja ajallaan, voi myyjä peruuttaa varauksen ilman erillistä ilmoitusta.

Palvelutiedot lomakohteen kuvauksessa

Lomakohteen kuvauksessa on mainintoja lähialueen palveluista (esim. rautatieasema, bussipysäkki, ravintola, kauppa, hiihtohissi jne.). Myyjä ei vastaa lomakohteeseen kuulumattomien yleisten palveluiden tiedoista eikä niiden saatavuudesta loman aikana.

Oleskelu lomakohteessa

Lomakohde on asiakkaan käytettävissä tulopäivästä klo 16.00 lähtöpäivään klo 12.00. Lomakohteen ja avainten luovutuskellonajasta on maininta erillisellä liitteellä.

Huoltajalla tai omistajalla on oikeus periä lomakohteeseen saapumisen yhteydessä asiakkaalta 150 euron suuruinen vakuusmaksu asiakkaan velvoitteiden täyttämisen vakuudeksi ja vahingon varalta. Lomakohteen huoltaja/omistaja palauttaa vakuusmaksun asiakkaalle lähtöpäivänä. Vahinkojen korvaus, sekä siivouksesta aiheutuvat kustannukset voidaan pidättää vakuusmaksusta.
Lomakohde ja sen avaimet luovutetaan asiakkaalle tai hänen etukäteen ilmoittamalle huoltajalle joko puhelimitse tai kirjallisesti ilmoittamanaan arvioituna saapumisajankohtana. Jos asiakas ei pääse tulemaan ilmoitettuna ajankohtana tai hän ei ilmoita lainkaan tuloaikaansa, myyjä ei voi taata avainten luovutusta.

Vuokraan sisältyy varatun lomakohteen käyttöoikeus varatulle ajalle. Normaalit energiakulut, kalusteet, keitto- ja ruokailuastiat, ruokailuvälineet, patjat, peitot ja tyynyt sisältyvät hintaan.
Polttopuut, astianpesuaineet ja wc- ja talouspaperit sisältyvät vuokraan. Perusmausteet eivät sisälly vuokrahintaan.

Liinavaatteet ja pyyhkeet eivät sisälly vuokraan. Asiakkaan on käytettävä lakanoita. Liinavaatteet ja pyyhkeet voi tilata varauksen yhteydessä.
Lomakohteen siivouksesta loman aikana huolehtii asiakas itse, ellei myyjän kanssa toisin sovita. Loppusiivous kuuluu vuokrauksen hintaan, edellyttäen että mökki on jätetty siihen kuntoon kuin se oli asiakkaille luovutettaessa loman alussa.
Lomakohdetta saa käyttää enimmillään se henkilömäärä, joka on ilmoitettu mökin kuvauksessa vuodepaikkamääränä tai mitä lomakohdetta varattaessa on sovittu. Juhlista ja muista tilaisuuksista, joissa mökin henkilömäärä tilapäisesti ylittyy, tulee sopia ennakkoon omistajan kanssa.

Teltan ja asuntovaunun tai vuokrattavien välineiden (esim. kylpypalju) käyttö lomakohteen tontilla ilman huoltajan tai omistajan lupaa on kielletty. Lemmikkieläimet ovat sallittu tässä mökissä.

Asiakkaan velvollisuudet ja lomakohteen luovutus lähtöpäivänä

Asiakas luovuttaa lomakohteen ja sen avaimet lähtöpäivänä klo 12.00, ellei omistajan kanssa ole toisin sovittu. Jos asiakas lähtee muuna aikana, on avainten luovutuksesta ja vakuusmaksun palautuksesta sovittava omistajan kanssa hyvissä ajoin etukäteen.
Jos asiakas lähtee normaalista poikkeavaan aikaa (esim. yöllä) tai jos asiakas ei ilmoita lähdöstään, on huoltajalla tai omistajalla oikeus palauttaa vakuusmaksu jälkikäteen.

Asiakas on vastuussa lomakohteessa aiheuttamistaan vahingoista. Aiheutuneesta vahingosta on heti ilmoitettava lomakohteen huoltajalle tai omistajalle. Asiakas on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot suoraan lomakohteen huoltajalle tai omistajalle.

Tupakointi on kielletty kaikissa mökin sisätiloissa. Mökki on poistuttaessa jätettävä siistiin kuntoon. Asiakas on velvollinen maksamaan mökin siivoamisesta aiheutuvat kulut siinä tapauksessa, että mökin sisätiloissa on tupakoitu tai siivousta ei ole suoritettu tai se on suoritettu puutteellisesti ja mökin huoltaja/omistaja joutuu huolehtimaan siitä ennen seuraavan asiakkaan saapumista.
Mökin vuokrahintaan sisältyvään loppusiivoukseen ei sisälly astioiden pesu ja roskien vienti. Lisäksi asiakkaan on vietävä tyhjät pullot ja tölkit pois ja laitettava huonekalut paikoilleen.

Ylivoimainen este

Mökin omistaja ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavasta syystä (esim. sähkökatkot tai luonnonilmiöt kuten leväesiintymät, tai eläimet, kuten hiiret ja hyönteiset), joka ei ole johtunut myyjästä ja jonka seurauksia myyjä ei kohtuudella ole voinut estää.

Myyjä ei myöskään vastaa vahingoista tai seurauksista, jotka aiheutuvat normaaleista luonnonilmiöistä.

Huomautukset ja valitukset

Kaikki mökkiin liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava viipymättä niiden aiheen ilmaannuttua ja varauksen aikana suoraan mökin omistajalle tai huoltajalle.

Mikäli asia ei tule korjatuksi, asiakas voi tehdä kirjallisen valituksen mökin omistajalle. Tämä tulee tehdä kuukauden kuluessa varauksen päättymisestä. Jos asiakas ja myyjä eivät pääse asiassa yhteisymmärrykseen, voi asiakas tehdä valituksen kuluttajariitalautakuntaan.

Jos asiakas ei ilmoita havaitsemiaan puutteita heti vuokra-aikana huoltajalle tai omistajalle, katsotaan mökin olevan sopimuksen mukaisessa kunnossa. Vasta vuokra-ajan jälkeen ilmoitettuja puutteita ei voida yhdessä todeta, eikä myyjä ole niistä korvausvelvollinen.

Jos asiakas keskeyttää varauksensa ja poistuu mökistä ennen vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jääneeltä ajalta makseta korvausta eikä asiakas ole oikeutettu vuokranpalautukseen.

Myyjän oikeus hintojen muutoksiin

Sopimuksen syntymisen jälkeen myyjällä on oikeus korottaa ja vastaavasti velvollisuus alentaa sovittua hintaa, jos mökkilomapalvelun hintaan vaikuttavat verot tai julkiset maksut muuttuvat.

Virheellinen hintatieto

Virheellinen hintatieto ei sido myyjää jos hinta on niin selvästi virheellinen, että asiakkaankin pitää se ymmärtää. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, jos ero ilmoitetun hinnan ja todellisen hinnan välillä on huomattavan suuri tai väärää hintaa voidaan pitää poikkeuksellisen alhaisena yleiseen hintatasoon verrattuna.

Sovellettava laki ja riitojen oikeuspaikka

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Lapin käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.